Kunst,

Minor: Meesterwerken in de westerse cultuur

Inclusief studiereis naar:

zien

& ervaren

Foto: Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris

Wat doe je & wat leer je?

In deze minor bestudeer je meesterwerken (beeldende kunst, architectuur, literatuur, toneel en film) die van invloed zijn geweest op de westerse cultuur. Bij elk meesterwerk dat we onder de loep nemen, stellen we de vraag: 

wat maakt dit werk tot een meesterwerk, en wie bepaalt dat eigenlijk?

​

Doordat je je gaat verdiepen in meesterwerken uit verschillende periodes, ga je zien dat de grote levensthema’s waar kunstenaars, filosofen, cineasten en schrijvers zich mee bezig houden van alle tijden zijn. Ook brengen we meesterwerken van verschillende disciplines met elkaar in verband.

Deze minor wordt je aangeboden door de Hogeschool Utrecht onder de titel: ‘Meesterwerken in de westerse cultuur’ of de Osiris minorcode: ‘OA-MINMWWC-15’.

Musea & theater

Onderdeel van de minor is het bezoeken van voorstellingen en tentoonstellingen. Wat je gaat zien, sluit aan bij wat er in de cursussen behandeld wordt. Zo gaan we bijvoorbeeld naar het Toneelgroep Amsterdam en naar het Rijksmuseum. In het kader van de cursus ‘Renaissance’ maken we een studiereis naar Florence. In deze cultuurstad verzorg je met medestudenten rondleidingen in de musea en stadswandelingen. Een intensieve week waarin ‘cultuur beleven’ centraal staat.

Modules:

Meesterwerken belicht   5 EC.

Renaissance  5 EC.

Modernisme   5 EC.

De module ‘Meesterwerken belicht’ behandelt een aantal meesterwerken uit verschillende tijden, en gaat dieper in op wat deze werken zo bijzonder maakt. De werken van de kunstenaars die in de les behandeld worden, ga je nog dezelfde week in een museum zien.

Literaire motieven en universele thema’s in de kunst   5 EC.

In de module ’Literaire motieven en universele thema’s’ wordt gekeken hoe bepaalde kunstwerken tot inspiratiebron kunnen dienen voor andere kunstwerken uit verschillende disciplines.

De renaissance is een boeiende periode uit de cultuurgeschiedenis. We verdiepen ons in de geschiedenis en kunst van Florence. Van 27 oktober t/m 1 november 2019 verblijven we in Florence om de Renaissance kunstwerken te zien.

Meesterproef   5 EC.

Alles wat je in de minor geleerd hebt komt samen in een onderzoek waarbij je een zelf gekozen kunstwerk uit een van de disciplines (beeldende kunst, filosofie, literatuur, drama, muziek, film) analyseert. Hoe je dit onderzoek presenteert is aan jou. Zo kun je een onderzoekspaper schrijven, maar je mag ook als meesterproef een creatief product maken.

De eerste decennia van de 20e eeuw is ook zo'n boeiende periode waarin veel verandert op het gebied van kunst. We houden ons bezig met het modernisme in de  architectuur, het theater, de muziek en de beeldende kunst.

Kunstfilosofie   5 EC.

In de module 'Kunstfilosofie' buigen we ons over de vraag wat kunst eigenlijk is en welke rol kunst speelt in de maatschappij. Hoe denken belangrijke filosofen in het verleden en tegenwoordig over de waarde van kunst en culturele vorming? En wat vind jij en waarom?

Voorbeeld meesterproef van Stijn Kemper:

"Om de minor af te ronden moest je een meesterproef doen, precies zoals een leerling van een kunstenaar dat in de Renaissance ook deed om zijn opleiding af te ronden. Deze meesterproef moest bestaan uit een onderzoek en een op dat onderzoek gebaseerd creatief product. Voor mijn meesterproef ben ik onderzoek gaan doen naar de invloed die Afrikaanse kunst heeft gehad op Picasso en de Parijse kunstenaars van de 20ste eeuw. Dat onderzoek heb ik vervolgens verwerkt in een prentenboek over de totstandkoming van Picasso’s meesterwerk Les Demoiselles d’Avignon."

Voorbeeld meesterproef van Nienke Scholten:

"In New York zag ik werk van Jackson Pollock. Ik was hierdoor gefascineerd. Toen we de opdracht van de meesterproef kregen, wist ik meteen dat ik onderzoek wilde doen naar Pollock's manier van werken. En het leek me leuk om zelf ook aan de slag te gaan met action painting. Ik had nog nooit geschilderd, maar het is gelukt om drie schilderijen in de stijl van Pollock te maken. Ik ben er heel tevreden over en ik ga zeker door met schilderen!"

Studiereis naar Florence

Kunstliefhebbers uit de hele wereld komen naar Florence om het Palazzo Vecchio, de Dom van Brunelleschi en de David van Michelangelo te zien. Het wereldberoemde Uffizimuseum trekt jaarlijks miljoenen mensen die het werk van grootmeesters als Botticelli, Caravaggio en Leonardo da Vinci komen bewonderen. 

​

Tijdens deze studiereis verblijf je op het NIKI (Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut). Deze fraaie villa herbergt een indrukwekkende kunstbibliotheek over de renaissance.

Reviews:

Arend van der Kam

Stijn Kemper

Maxime ter Burg

Reguliere opleiding: 

Tuin- en Landschapsinrichting

Reguliere opleiding: 

Culturele en Maatschappelijke Vorming

Reguliere opleiding: 

Wiskunde

"Deze minor was voor mij een welkome afwisseling op mijn eigen studie. Binnen mijn reguliere opleiding ben ik niet tot nauwelijks in aanraking gekomen met kunst. Omdat ik hier altijd wel in geïnteresseerd was en er meer over wilde weten heb ik voor deze minor gekozen. Terugkijkend heb ik een behoorlijke basis op gedaan van de algemene kunstgeschiedenis waar ik nu op kan voortborduren. In blok A verdiep je je echt in het werk en leven van tal van invloedrijke kunstenaars. In blok B geniet je van meer vrijheid en krijg je een brede verdieping in het Modernisme. De vele excursies die worden georganiseerd tijdens de minor sluiten prefect aan op de leerstof en geven je de kans om de meesterwerken in het echt te zien! Ik zou deze minor aan iedereen aanraden die geïnteresseerd is in kunst  in de breedste zin van het woord."

“Bijzonder aan de minor is hoe mensen van totaal verschillende opleidingen samen komen om het samen te hebben over hun gedeelde interesse: kunst. Een student aan de docentenopleiding geschiedenis bijvoorbeeld zal zich richten op de historische context van de kunst, terwijl iemand van de opleiding wiskunde juist veel aandacht zal besteden aan dingen als perspectief. Het is erg inspirerend om op die manier de kunstwerken die je behandelt vanuit zo veel verschillende perspectieven te bekijken.”

​

“De excursies waren voor mij een grote meerwaarde. Het is erg leuk om een kunstwerk dat je uitvoerig in de les hebt besproken, of misschien wel hebt onderzocht voor een presentatie, niet langer als een plaatje in een boek of op een scherm te zien, maar mooi belicht in een museum, waar je er met je neus bovenop kan gaan staan.”

''Wat ik zo leuk vond van deze minor is dat je met allerlei mensen van verschillende studies een heel intensief half jaar beleeft met allemaal hetzelfde doel; zo veel mogelijk uit deze minor halen. Iedereen die deze minor kiest is gemotiveerd en heeft een interesse voor kunst. Ook vond ik het leuk dat je allemaal excursies deed en iedereen weer een andere visie had door de verschillende achtergronden. Dat leverde hele leuke gesprekken en discussies op.''

​

''Ik zelf kom van de lerarenopleiding wiskunde en vond het heel leuk dat ik mijn interesse in kunst en architectuur hier verder heb kunnen uitdiepen. Het maakte helemaal niet uit dat ik niet zo veel weet van geschiedenis of kunstbeschouwing. Het was ook voor mij goed te doen en heel erg leuk! Als het kon zou ik hem nog een keertje doen.''

Meer informatie?

Nieuwsgierig naar studenten die eerder deelnamen aan de minor? 

Stel ze een vraag!

Je kan je vraag ook stellen aan Swenne van Roosmalen zij coördineert de minor vanuit de Hogeschool Utrecht:

De lesdagen van de minor in de voltijd zijn: dinsdag en donderdag, waarvan de donderdagmiddag is ingeruimd voor excursies.

Bij voldoende aanmeldingen van deeltijdstudenten, wordt er ook een deeltijdgroep geformeerd die op één dag les heeft (woensdag). Deeltijders krijgen aan het eind van de eerste inschrijfronde (eind maart) te horen of er genoeg aanmeldingen zijn voor een aparte deeltijdgroep op de woensdag.

Overtuigd?

Schrijf je dan direct in via Osiris of ‘Kies op maat’. 

Wees er snel bij, er zijn slechts 50 plekken beschikbaar waarvan een 15-tal gereserveerd worden voor studenten van buiten de HU

Osiris minorcode: ‘OA-MINMWWC-15’.

O

udheden

NIKI

FLORENCE

Menu      Inhoud minor     l     Studiereis Florence     l     Reviews     l     Contact

Deze website is vormgegeven & ontwikkeld door www.boazoosterom.nl

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend